HELAL

Helal gıda Müslüman tüketiciler için tüketimine izin verilen gıda anlamına gelmektedir. Helal sertifikası ise İslami kurallara uygun olarak hazırlanan helal ürünlere verilen uluslararası bir sertifikadır.

Helal gıda sertifikası üretici firmaya değil, ürüne verilen bir sertifikadır. Sertifikanın alınabilmesi için ürünün helal olmasının ve İslami koşullara uygun üretilmesinin yanı sıra işletmenin üretim koşullarının gıda güvenliğine uygun olması ve ISO 22000 standardı ve HACCP gıda güvenliği sisteminin uygulanması gerekmektedir.

Dünya Helal Birliği, 2010 Şubat ayında bir grup akademisyenin bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum hareketidir. Dünya Helal Birliği Derneği gıda başta olmak üzere, ürün ve hizmetler konusunda, araştırma çalışmaları yapmakta, insanımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesine yardımcı olacak faaliyetlerin yürütmekte ve müracaat eden firmaların ürün ve hizmetlerinin belgelendirilmesini yapmaktadır.

Dünya Helal Birliği’nin gayesi hilesiz, zararsız ve İslam inancına saygılı ürünlerin insanımız tarafından kolayca bulunmasıdır. Elbette ki inanç hassasiyeti olan Müslümanın tercih hakkına saygılı bir çalışma yapıyoruz. Bugün itibariyle gıda, kozmetik, turizm ve hizmet alanlarını denetleme ve belgeleme imkânına sahibiz.

KAYNAK VE ÖRNEK DÖKÜMANLAR

Dünya Helal Birliği Reklam

ISO 9001, ISO 22000, IFS 6, BRC

ISO 9001

Her kuruluş faaliyet gösterme şeklini geliştirmek ister. Bu, pazar payını büyütmek veya maliyetleri azaltmak anlamına gelebileceği gibi riski daha etkili bir biçimde yönetmek veya müşteri memnuniyetini artırmak şeklinde de olabilir. Kalite yönetimi sistemi, seçtiğiniz her alanda performansı izlemeniz ve artırmanız için gereken çerçeveyi size sağlar.

ISO 9001, dünyanın en köklü kalite çerçevesidir ve bugün 172 ülkede 1 milyon’un üzerinde kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Yalnızca kalite yönetimi sistemleri için değil genel olarak yönetim sistemleri için de standardı belirler.

ISO 22000

ISO 22000: 2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş bir standarttır. Standard, gıda güvenliği için tehlike oluşturabilecek durumları belirler ve bunlar için şu yükümlülükleri şart koşar:

  • Codex Alimentarius prensiplerine uygun bir HACCP sisteminin oluşturulması
  • Bir yönetim sistemi kurulması
  • İyi üretim uygulamaları
  • Tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim.

Gerekliliklerin, tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama operatörlerine, perakendeciler ve restoranlardan onların tedarikçilerine kadar hatta makina ve ambalaj üreticileri dahil olmak üzere ortak olması hedeflenmiştir.

IFS 6

Ticaret ve sanayide tedarikçi denetimleri yıllardır işbirliğinin sabit bir parçasıdır. Tüketicilerin gittikçe artan talepleri ve ürün akışlarının globalleşmesi tek tip bir kalite güvence standardının geliştirilmesini gerekli hale getirdi. Bu gelişimlerin sonucunda 2010 yılında HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan Uluslararası Gıda Standardını (IFS) geliştirdiler. Standart, gıda güvenliğinin ve üreticilerin kalite düzeylerinin eşit kontrolüne yaramaktadır. Tarımsal üretimi takip eden ve gıdanın “işlendiği” tüm üretim aşamaları için kullanılabilir.

Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Polonya, İspanya ve İsviçre’den tüccarlar IFS’yi destekliyor ve gıda güvenliği standardı olarak kullanıyor.

BRC

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından geliştirilen, bu standart bir çok ürün için kaliteyi ve güvenliği sağlama amacıyla uygulanmaktadır.